લીધો તેં જામને પૂજ્યો તે કામને

સામાન્ય

લીધો તેં જામને પૂજ્યો તે કામને,

ન જાણ્યો અંજામને કાં પૂજે હવે રામને?

 

દિવસે મંદિરમાં તું રાતે મદીરાલયમાં તું,

દિવસે મૂર્તિ પૂજક તું રાતે સુરતી પૂજક તું,

 

ડોલે પાયલને નાદે નાચે મંજીર ને તાલે,

દિવસે ધર્મી સંગાથે રાતે પશુતા સંગાથે,

 

શા શા તું ખેલ રચે શા શા તું ડોળ કરે?

તારું તો તારું પણ કઈનું જીવન મૂરઝે,

 

સમજીજા સાનમાં નહીં તો અંજામ ના,

તણખાના ડામને જીરવવા પડશે,

 

દંભ તણા પડદાને ચીરવા પડશે,

દંભીને ભેગા થઈ નાથવા પડશે .

=== ૐ ===

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s