કઈંક લોચન જીવનનો ભુતકાળ વાગોળી રહ્યાં

સામાન્ય

કઈંક લોચન જીવનનો ભુતકાળ વાગોળી રહ્યાં

કઈંક લોચન ભાવિના એંધાણ પર રોઈ રહ્યાં

 

કઈંક લોચન અસ્મિતા બાળીને ભિક્ષુક થઈ ગયાં

કઈંક લોચન ગૌરવાંવિત ચમક રેલાવી રહ્યાં

 

કઈંક લોચન તીર થઈને મર્મસ્થળ ભેદી રહ્યાં

કઈંક લોચન થઈને ઔષધ ઘાવને રુઝવી રહ્યાં

 

કઈંક લોચન થઈને યાચક દયા પર જીવતાં રહ્યાં

કઈંક લોચન ત્યાગની જ્યોતિને ચમકાવી રહ્યાં

 

કઈંક લોચન થઈને આલોચક જગત જાણી રહ્યાં

કઈંક લોચન થઈને લુચ્ચાં લાલચુ મુફલીસ બન્યાં

 

કઈંક લોચન ક્રોધને ભડકે જગત બાળી રહ્યાં

કઈંક લોચન પ્રેમનો વરસાદ વરસાવી ગયાં

 

કઈંક લોચન જગતની ગંદી વસાહતમાં રમ્યાં

કઈંક લોચન મસ્ત થઈ ઈશ ઝાંખીને માણી રહ્યાં

 

કઈંક લોચન ધાક ધમકીથી જુવો ડારી રહ્યાં

કઈંક લોચન હાસ્ય સ્ફુરતાં જન જીવન ખીલવી રહ્યાં

 

કઈંક લોચન આંખના અણસારથી નચવી રહ્યાં

કઈંક લોચન જોઈ ખુશી આનંદમાં નાચી રહ્યાં

 

કઈંક લોચન બે ખબર થઈ સ્વાનમાં જીવી રહ્યાં

કઈંક લોચન વાસ્તવિકતાનું જીવન જાણી રહ્યાં

 

હે પ્રભુ લોચન અમારાં તપ સ્વરુપ ઝંખી રહો

કણ કણ મહીં તુજ પ્રેમના આસ્વાદને માણી રહો

==============ૐ==============

લાભ પાંચમ કારતક સુદ પાંચમ સં. ૨૦૩૪  મંગળવાર  તા. ૧૫-૧૧-૭૭

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s