શ્યામ રંગી વાદળથી નીતરે

સામાન્ય

શ્યામ રંગી વાદળથી નીતરે

રંગ વિના નું જળ બિંદુ

રંગ વિના નું છોને એ પણ

સપ્ત રંગી ધનુ વિસ્તરતું

 

જાણે સંત સમુ એ ભાસે

કો રંગે ના લેપાતું

સકળ રંગને આપ સમાવે

કો રંગે ના રંગાતું

 

લતા પર્ણ પર ચમકે સવારે

જાણે ચમકે મોતીડું

કોક છીપે શ્વાતિ નક્ષત્રે

જીવન કરતું મોતીનું

 

તરસે ટળવળતા મુખડા પર

પડતું જો એ જળ બિંદુ

જાતા પ્રાણ ટકાવીને એ

છલકાવે જીવન સિંધુ

 

સંત તણી કાળી કીકી ઓથી

ટપકતું એ જળ બિંદુ

તપ્ત વિશ્વને નીરખી ને એ

છલકાવે કરુણા સિંધુ

 

કાળી કીકીઓ કાળાં વાદળ

થી વરસતું જળ બિંદુ

વંશ જાત ના જોશો ભાઈ

કદીક પ્રગટશે જળ બિંદુ

 

સેવા કેરો મંત્ર જીવનનો

અર્પી દેવું હોય બધું

બિંદુથી સિંધુ થઈ જાયે

સિંધુ માંથી જળ બિંદુ

 

બિંદુ બિંદુ સરીતા થાયે

સરીતા માંથી જલ સિંધુ

સિંધુથી શ્યામલ વાદળ થઈ

ફરી પ્રગટતું જલ બિંદુ.

==========ૐ===============

આસો વદ બીજ સં. ૨૦૩૩ મંગળવાર તા. ૨૮-૧૦-૭૭

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s