પછી થશે પછી થશે એમાં વેળા વહી ગઈ

સામાન્ય

પછી થશે પછી થશે એમાં વેળા વહી ગઈ

તૈયારીઓ સફર તણી કરવાની રહી ગઈ

શું શું લેવું શું ન લેવું મતિ બહેરી થઈ ગઈ

સમય રહ્યો ટુંકો એથી ગભરામણ વધી ગઈ

 

કફની લીધી ટોપી લીધી ધોતી લેવી રહી ગઈ

ઓશીકું ને ચાદર લીધી ગોદડી મુકવી રહી ગઈ

લોટો લીધો કાંણો હતો લાકડી જુવો તૂટી ગઈ

છત્રીનો સળીયો તૂટેલો કાગડા જેવી થઈ ગઈ

 

એવે વાલા મુઈ પડોશણ ક્યાંથી ત્યાં આવી ગઈ

સગાં માટે સંદેશાની લાંબી યાદી કહી ગઈ

“હાજી” ”હાજી” બોલે રાખ્યું તૈયારી ચાલુ રહી

ત્યાં પડોશણ “હા જી હા” નો ભેદ જાણે કળી ગઈ

 

હળવેથી એ બોલી કે’જો પાણી મળતું હોય નહિ

કુવો અહીંથી મોકલી દઇશું જેથી સંકટ જાય ટળી

‘હા’ કહ્યું ત્યાં બોલી પડોશણ ‘હા કહો કાં સુણો નહિ’

‘રાત ટુંકી ને ઝાઝા વેશમાં વાત મને સંભળાઈ નહિ’

 

જીવનની અંતિમ ક્ષણોમાં વાત કોઇ સંભળાશે નહિ

“હાજી” ”હાજી” વદશો તોયે ઇશનો અર્થ કળાશે નહિ

તૈયારી અંતિમ ક્ષણોની જાગ્યા ત્યાંથી થશે કદી,

છેલ્લી ક્ષણ પ્રભુમય થઇ જાશે ગભરામણ ના થશે કદી.

=========== ૐ ===========

બેસતું વર્ષ ભાઈ બીજ સં ૨૦૩૪ તા. ૧૨-૧૧-૭૭

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s