એક કહાણી કહેવી

સામાન્ય

એક વાર્તા કહેવી મારે, એક કહાણી કહેવી

માનવના મિથ્યા અભિમાન તણી, વાતો છે કહેવી

 

કોક દેશમાં ગદર્ભનું પણ ગાય સમણું સ્થાન

શુભ કાર્યોમાં એને મળતું કઈંક આગવું માન

સમય અને સ્થળની જુવો ભૈ છે કેવી બલિહારી … એક વાર્તા …

 

કો મંદિરમાં મૂર્તિ સ્થાપનનો ઉત્સવ ઉજવાય

ઉત્સવ ઘેલાં નરનારી સૌ માર્ગ ઉપર ઉભરાય

પુષ્પ અને ફૂલમાળ હાથમાં લઈ ઉભી છે વસ્તી … એક વાર્તા …

 

ખર ઉપર મૂર્તિ મૂકી છે મંદિર મારગ જાય

લોક ચઢાવે પુષ્પ નમે સૌ ખર મનમાં મલકાય

પુષ્પ અને ફૂલમાળો જાણે સઘળી એને મળતી … એક વાર્તા …

 

મંદિરનાં સોપાન નજીક ગદર્ભ આવીને ઉભો

મૂર્તિ મંદિરમાં પધરાવી એને છોડી મુક્યો

માર્ગ ઉપર જઈને ઉભો કો વીરની અદા બતાવી … એક વાર્તા …

 

લોક ધસારો મંદિરમાં પણ ખર શુરો થઈ ઉભો

ડફણાં દીધાં પાંચ સાત તો રડતો ભુંકતો ચીખ્યો

પુષ્પ નમન મૂર્તિને મળતાં વાત હવે સમજાણી… એક વાર્તા …

 

પ્રભુ કાર્યથી નમન મળે કીર્તિ પણ આવે દોડી

ઋષિ  સંપદા ગુરુ કૃપા એ વાત જવી ના વિસરી

ગદર્ભ સમના ગર્વ કરો ડફણાં ની મળે પ્રસાદી … એક વાર્તા …

================ ૐ ===================

ચૈત્ર સુદ નોમ-દસમ સં. ૨૦૩૪ સોમવાર તા. ૧૭-૪-૭૮

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s