વાવણી વીતી ગઈ ને વાવવાનું રહી ગયું

સામાન્ય

વાવણી વીતી ગઈ ને વાવવાનું રહી ગયું

કાપણીના કાળ માહીં વાવવું શરુ કર્યુ

 

ભાવથી ભરેલ વાદળી કદી વહી નહીં

ફુલો ખર્યાં યુવાનીની વસંતતો ખીલી નહીં

જીવનમાં પાનખર રમી સ્મશાન રાજ્ય થઈ ગયું … વાવણી …

 

યુવાનીનો છલકતો જામ આમતો ઢળી ગયો

શક્તિઓનો પુંજ  આડ વાટમાં વહી ગયો

“કર્યું નહીં જીવન મહીં” નુ દર્દ દાખવી રહ્યું … વાવણી …

 

વાંચશુ ગીતા બુઢાપે એમ માનતા રહ્યા

યુવાન ગ્રંથને બુઢાપો આમ આપતા રહ્યા

પામવાનું જીંદગીના અંતમાં શરુ કર્યું … વાવણી …

 

રાત આખી વહાણમાં હલેસુ મારતા રહ્યા

વધ્યા નહીં સવાર થઈ હતા તહીં તહીં રહ્યા

નદી તીરેથી લંગરોનું છોડવું રહી ગયું … વાવણી …

 

થનગનાટ જીંદગીનો લપલપાટ થઈ ગયો

તરવરાટ તર્ક ભર્યો બડબડાટ થઈ ગયો

દર્દનો વિલાપમાં આલાપવું રહી ગયું … વાવણી …

=========================ૐ===========================

અષાઢ સુદ સાતમ સં. ૨૦૩૪ બુધવાર તા. ૧૨-૭-૭૮

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s