જડયું હોય તો કે જો મારું બચપણ ખોવાણું

સામાન્ય

વહી ગયું ક્યારે માળું એતો ના સમજાણું

જડયું હોય તો કે જો મારું બચપણ ખોવાણું

 

હસતો હું ખીલ ખીલ કરતો ફૂલડું હું ભાસતો

નાનકડો બાળ સૌને શુકન શુભ લાગતો

જોઈને મુજને હોવે મોઢુ વંકાણું … જડયું …

 

કહેતાં મોટેરાં હાવે દેવોનો દૂત તું છે

માતાને પિતા કેરા પ્રેમનું પ્રતિક તું છે

કયારે શેતાન પેઠો બચપણ પીખાણું … જડયું …

 

લાઠીના ઘોડા ઉપર પુંઠાની ઢાલ લઈને

રેતીના કિલ્લા જીતવા લકકડ તરવાર લઈને

જાતો હું હમણાં તો ના દિલ કો જીતાણું  … જડયું …

 

બાળક સમ થાજો ચાહો ઈશ્વરને પામવા

સંતે સમજાવ્યું બનતા બુધ્ધિમાં બાળશા

બાલીશતા વધતી ચાલી બાળપણ રીસાણું … જડયું …

================ ૐ ==============

આસો વદ અમાસ (દિવાળી) સં. ૨૦૩૪ મંગળવાર તા. ૩૧-૧૦-૭૮.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s