ઉગતા નૂતન પ્રભાતે માંગલ્ય ઉર વરસજો

સામાન્ય

ઉગતા નૂતન પ્રભાતે માંગલ્ય ઉર વરસજો

ને કલેશ દ્વેષ બાળી દિલની દિવાળી કરજો …

 

વિત્યાં અનેક વર્ષો નૈરાશ્યથી ભરેલાં (૨)

આશા દિપક જલાવી નૈરાશ્ય બાળી દેજો … ઉગતા …

 

દુનિયાને રાજી કરવા ખુદનું જીવન છે ભુલ્યા (૨)

ખુદમાં રમે ખુદા જે એની પીછાણ કરજો … ઉગતા …

 

શત્રુ અનેક સર્જ્યા ખુદની ખુમારી કારણ (૨)

અભિમાન સઘળું બાળી મૈત્રી સ્વિકારી લેજો … ઉગતા …

 

રાત્રે બીડેલ પુષ્પો કેવાં ખીલે સવારે (૨)

આજે નવી સવારે જીવન ખીલાવી દેજો … ઉગતા …

 

ડરનું દફન કરીને નિર્ભય થવાનું શીખજો (૨)

ને પ્રેમના કવનને થોડુંક ગાઈ લેજો … ઉગતા …

 

સંકટ ભલેને મળતાં સૌને હટાવી દેજો (૨)

કંટક ત્યજીને ફૂલની સુગંધ માણી લેજો … ઉગતા …

 

જાગો ને ધ્યેય જાણી કૂચને શરુ કરી દો (૨)

મંઝિલ ભલેને આગળ એને સ્વિકારી લેજો … ઉગતા …

================== ૐ ================

આસો વદ ત્રીજ સં. ૨૦૩૪ તા. ૧૮-૧૦-૭૮

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s