હું પ્રશ્ન થઈને આવ્યો ઉત્તર તમે મળ્યા

સામાન્ય

હું પ્રશ્ન થઈને આવ્યો ઉત્તર તમે મળ્યા

પ્રશ્નાર્થ ના વળાંકો સઘળા ગળી ગયા

 

અલ્પને અધુરા વિરામ ત્યાં નથી

પૂર્ણ થઈ વિરામો તમમાં ભળી ગયા … હું પ્રશ્ન …

 

પ્રશ્નો મને બનાવે કે હું બની ગયો

ચિર્યા તમે નકાબો શરમાઈ એ ગયા … હું પ્રશ્ન …

 

પ્રશ્નો બધા મગજમાં ખો ખો રમ્યા કરે

પણ આપના જવાબે હારીને એ રડયા … હું પ્રશ્ન …

 

બુધ્ધિ મહીં ચઢયાતો બુખાર પ્રશ્નનો

પણ ભાવવાહી ઔષધ જવરને હણી ગયા … હું પ્રશ્ન …

 

સૌ જોઈ મુજને કહેતા “પ્રશ્નાર્થ” જાય છે

પણ આપના જવાબો મુજ “હું” દઈ ગયા … હું પ્રશ્ન …

 

પ્રશ્નો ખભે ચડીને મુજને નચાવતા

ઉત્તર ના ચાબખાથી ડાહ્યા થઈ ગયા … હું પ્રશ્ન …

 

સંતોષ પ્રેમ શાંતિ આનંદ આપ છો

એ માણવામાં સઘળા પ્રશ્નો ખરી ગયા … હું પ્રશ્ન …

================== ૐ ================

પોષ વદ સાતમ સં. ૨૦૩૫ શનિવાર તા. ૨૦-૧-૭૯

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s