અમે તારાં વાંદરાં ને તું અમારો રામ છે

સામાન્ય

અમે તારાં વાંદરાં ને તું અમારો રામ છે

અમે બન્યા ગોવાળો તું અમારો શ્યામ છે

 

રાવણ વાગોળતો તો સંસ્કૃતિ ને દાઢ માં

રામે સંહાર્યો તો એને સંગ્રામ માં

સંસ્કૃતિ નો રક્ષક તું અર્વાચીન ‘રામ’ છે … અમે તારાં …

 

 

રામ ના ઈશારાએ વાનર સૌ નાચતા

એનાજ કામ માટે જીવન ને હોમતા

નચવી લે અમને તું નાચવાની ચાહ છે … અમે તારાં …

 

 

દ્રૌપદી નાં ચીર હરી દૂર્યોધન રાચતો

સાથ સાથ સંસ્કૃતિ નાં વસ્ત્રો ઉતારતો

સંહાર્યો કૃષ્ણે તું એનો અવતાર છે … અમે તારાં …

 

 

ભાગ્યોતો પાર્થ જ્યારે છોડી નીજ કર્મ ને

‘કાને’ ગીતા ગઈને દોર્યો નીજ ધર્મ ને

સંગીત ગીતા નું તું ગવડાવે આજ છે … અમે તારાં …

 

રાઘવના વાનરને કૃષ્ણ ના ગોવાળીયા

એમના જ કામ માટે આજે છે આવિયા

રામ અને કૃષ્ણ નો તું સંગમ અદ્ભુત છે … અમે તારાં …

 

 

શ્યામ બની જીવન નું સંગીત શીખવાડતો

રામ બની મર્યાદા જીવન માં આણતો

હજારો હૈયા નો તું તો ભગવાન છે … અમે તારાં …

================== ૐ =================

મહા વદ પડવો સં. ૨૦૩૫ મંગળવાર તા. ૧૩-૨-૭૯

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s