“પાદ પૂર્તિ“

સામાન્ય

“પાદ પૂર્તિ“

 

કહે જગને માયા જુવે મૃત્યુ છાયા

સ્મશાને વિરક્તિ ની વાતો વદે છે

છતાં ભોગમાં મસ્ત થઈને જીવે સૌ

અજબ છે આ દુનિયા ગજબ છે આ દુનિયા

 

કરે જાપ યજ્ઞો અનુષ્ઠાન એવાં

વળી એક ટાણું વ્રતોયે અનેરાં

છતાં પાપ રમતું નહીં કોઈ ડર છે

અજબ છે આ દુનિયા ગજબ છે આ દુનિયા

 

ન માગ્યું પ્રભુ એ ઘણું એ દીધું છે

પ્રભુએ દીધું તે પ્રભુના ને દેવું

અમારા તમારાની વાતો નથી કઈ

ન લેવું ન દેવું સદા મસ્ત રહેવું

 

નથી થાવું હલકા કે માગણ અમારે

નથી દાન શૂર થઈને કીર્તી કમાવી

નિજાનંદમાં ગાન ગાવું છે ઈશનું

ન લેવું ન દેવું સદા મસ્ત રહેવું

=============ૐ==============

ચૈત્ર સુદ પૂનમ (હનુમાન જયંતી) સં. ૨૦૩૫ ગુરુવાર તા. ૧૨.૪.૭૯

“ભાવ નિર્ઝરી” માં યોગેશ્વર, યોગેશ્વર ભગવાનના પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ પ્રસંગે કાવ્ય પંક્તિઓની “પાદ પૂર્તિ” કરવા આપેલી. તે કાવ્ય પંક્તિઓ પ. પૂ. દાદા (પાંડુરંગ આઠવલે) પાસે રજૂ કરેલી.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s