છોડ મહીં રણછોડ પ્રગટશે

સામાન્ય

છોડ મહીં રણછોડ પ્રગટશે

યાજ્ઞવલ્ક્ય ઉપવનમાં રમશે

 

તરુપલ્લવ તાલીને તાલે મન કલીકાના દેહ ખીલવશે

શિતલ પવનની સાથે સાથે ભાવગીતોના સૂર રેલવશે … છોડ …

 

રસ ઝરતાં ફળ પામી વૃક્ષો નમ્ર બનીને નીચાં વળતાં

પરકાજે એ વિલિન થતાં ઈશ તેથી મુગટ શિર ધરશે … છોડ …

 

અન્નદેવને વરુણ દેવનો એ અવતાર બનીને રહેશે

રસ ને ફળ અર્પીને જગની ક્ષુધા તૃષાની શાંતિ કરશે … છોડ …

 

વધતાં વધતાં ગગને જાશે વ્યોમ તણાં ચુંબન એ લેશે

વર્ષાનાં વાહક થઈને એ તપ્ત હૃદયને ઠંડક દેશે … છોડ …

 

તાપ સહી શિતળતા દેવી પથ્થર સહી જન ક્ષુધા ભાંગવી

આશ્રય દઈને ભૂલી જવાની સહજ કલા અમને શિખવશે … છોડ …

 

શાંત થશે જનના સંતાપો હૃદય તણા દૂર થશે વિલાપો

ભગ્ન હૃદય અહીં એક બનીને એક મેક થઈને સૌ ઝુમશે … છોડ …

 

અર્જનનો એ પાઠ ભણાવી અર્પણના એ પાઠ શિખવશે

વધવાની એ દઈ પ્રેરણા વ્યાપકતાની વાત ભણવશે … છોડ …

 

પથ્થરની જડતા અહીંયા ના મૂર્તિની સ્થિરતા અહીયાંના

સ્થિર તોયે અમ જેવાં ઝુમી મન નર્તનના પાઠ ભણવશે … છોડ …

 

કોક વૃક્ષ નીચે બેસીને યાજ્ઞવલ્ક્ય જીવન ગીત ગુંજશે

અસ્મિતાનાં કિરણ વહાવી જન જનને પૌરુષ ફળ દેશે … છોડ …

============== ૐ ==============

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s