તારી બુધ્ધિને સ્થિરતાના પાઠ શિખવજે

સામાન્ય

તારી બુધ્ધિને સ્થિરતાના પાઠ શિખવજે

બની સ્થિતપ્રજ્ઞ સાચો તું ઇશમાં ભળજે

 

છોડી સૌ કામનાઓ ખુદમાં તું સ્થિર થા

સુખ દુ:ખમાં શાંત બની સાચો તું વીર થા

ત્યજી રાગદ્વેષ જીવનથી નિર્મળ બનજે    તારી…

 

વાસના દબાવીને જોગી તું થઇ ગયો

યોગીના રુપ મહીં ભોગી થઇને રજ્યો

પ્રભુ પ્રેમમાં ડુબી સાચો ભક્ત તું થજે    તારી…

 

વિસ્તરેલ અંગ જેમ કાચબ સંકેલતો

વિષયોથી ઈન્દ્રીયને સાધુ સંકોરતો

નહીં વાસનામાં ડુબીને રાચી રહેજે        તારી…

 

કરતો જે કામના તે બાંધે તુજ જાતને

માંગેલું મળતુંના નોતરતો રોષને

તું તો ક્રોધ કેરી આગ થકી બચતો રહેજે    તારી…

 

મોહ તણી જાળ ત્યજી ઇશ્વરમાં સ્થિર થા

ઈશને દઇ કામનાઓ સાચો તું ધીર થા

પ્રભુ પદને તું પામીને બ્રહ્મ થઇ જજે    તારી…

==== ૐ ===

આસો વદ સાતમ સં ૨૦૩૫, શુક્રવાર તા. ૧૨-૧૦-૭૯.

Advertisements

One response »

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s