તમારા વર્તનોમાં મેં પરિવર્તન ઘણાં જોયાં

સામાન્ય

તમારા વર્તનોમાં મેં પરિવર્તન ઘણાં જોયાં

હતાશાની જગાએ આશના અંકુરને જોયા

 

દીઠા વિષ વર્તુળો શાં મિત્રમંડળ માંહી મેં જ્યારે

મુખેથી ઓકતાતા દ્વેષ ઈર્ષા ઝેરને ત્યારે

તમારા મુખ થકી મેં તો ગીતામૃત ગાન ને જોયા        તમારા …

 

તમારાં નેણ થઈ લાચાર યાચક થઈને ઘુમતાંતાં

મળ્યું ના ખુદને તેથી અશ્રુઓની ધાર વહેતાંતાં

નવી રોનક ચમક નીરખી ખુશીના ધોધ મેં નીરખ્યાં        તમારા …

 

તમારા હાથ થઈ માગણ અનેકો પગ પકડતાંતાં

કરી મુજરા સલામો ચર્ણમાં એ ધન્ય થાતાંતાં

મટી માગણ હવેતો અન્યના દુ:ખ ભાંગતા જોયા        તમારા …

 

પ્રભુના નામથી ભડકી હજારો વાર દૂર જાતા

ત્યજી મંદિર મદીરાલય મહીં જઈને ભટકતાંતાં

ગણીને વિશ્વને મંદિર પ્રભુનાં કામમાં જોયા            તમારા …

 

હવેતો આખરી દમ તક પ્રભુના કામમાં રમશો

વિકારોને જલાવીને પ્રભુ સંસ્કારને ભરશો

પ્રભુ પ્રેમે બની પાગલ તમોને નાચતા જોયા            તમારા …

        =====ૐ=====

આસો વદ અમાસ (દીવાળી) સં. ૨૦૩૫ શનિવાર તા. ૨૦-૧૦-૭૯.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s