હૃદય ઊર્મિઓને રમાડે છે સંગીત

સામાન્ય

હૃદય ઊર્મિઓને રમાડે છે સંગીત

જુવો નાચ કેવાં નચાવે છે સંગીત

 

કદીક જામમાં જઈને એતો છલકતું

વળી ગાનની સાથ એતો બહકતું

નશામાં ડુબી હોશે ખોતું આ સંગીત        જુવો …

 

પાયલના ઝણકારે નાચે છે એતો

રુઝયા ઘાવ દિલના જગાડે છે એતો

ખીજાવે રીઝાવે મનાવે છે સંગીત        જુવો …

 

કદીક શેરીઓમાં જઈને રખડતું

મદીરાલયે જઈને એતો ભટકતું

નઠારું બની દેખો વેચાતું સંગીત        જુવો …

 

વળી ગુંબજે મંદિરોના એ ગુંજે

પ્રભુ ભક્તના દિલના બાગોએ કુંજે

મલિન મનને પાવન કરે છે આ સંગીત    જુવો …

 

વસી સામ વેદે પ્રભુ દિલમાં રમતું

ને સંતોની વાણીનું નિર્ઝર એ બનતું

હૃદય તારની સાથ ખેલે છે સંગીત    જુવો …

======ૐ=====

તા. ૧૪-૧૨-૭૯.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s