દીધું મોત એતો પ્રભુ પ્રેમ ગીત છે

સામાન્ય

દીધું મોત એતો પ્રભુ પ્રેમ ગીત છે

વિના મોત જીવનનું સંગીત મટે છે

 

જરા જીર્ણ માનવનાં દેહો જગતમાં

ભટકતાં ન મરતાં એ આખા મલકમાં

પરુ રક્ત વહેતાં ને રોગોનું ઘર છે        દીધું …

 

ઘરો ઘરમાં કજીયા ને હર ઘરમાં હોળી

જગા નવ મળે સ્નેહની ક્યાંય ખોળી

નવાં સર્જનોને કયાં રહેવું એ ડર છે        દીધું …

 

જુનાં પર્ણ ખરશે નવાં ત્યાં પ્રગટશે

કહોકે જૂનાં લઈ નવાં રુપ ઉગશે

નવાં રૂપ શક્તિ કલેવર મળે છે         દીધું …

 

વિસર્જન તો સર્જનનું સ્વાગત કરે છે

ને ખંડિત સ્વરૂપને એ મુખરીત કરે છે

જીવનને નવા પ્રગતિ પંથો ધરે છે         દીધું …

 

અમંગલ નથી મોત માંગલ્ય દે છે

જગન્માત બાળકને ઉરમાં ધરે છે

હસાવી રમાડી ફરી મોકલે છે        દીધું …

    ====ૐ====

પોષ સુદ ચૌદશ સં. ૨૦૩૬ સોમવાર તા. ૧-૧-૮૦.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s