સર્જન વિસર્જન સૃષ્ટી ક્રમ તોડયો કદીયે નવ તુટે

સામાન્ય

(રાગ- શું ધાર્યું તું શું થઈ ગયું  …)

 

સર્જન વિસર્જન સૃષ્ટી ક્રમ તોડયો કદીયે નવ તુટે

મૃત્યુ ને જન્મ તણો નિયમ ચાહો છતાંયે નવ મીટે         સર્જન …

 

પાન ખરનો શોક એતો કો વસંતનું મોત છે

પણ તે પછી નવલાં ફૂલોને ખીલવાનો યોગ છે        સર્જન …

 

સાગરે થી બાષ્પ થઈ પાણી બધું ગગને જતું

પાછું ફરે ધરતી ઉપર પણ રૂપ તો બદલી જતું        સર્જન …

 

જીર્ણ વસ્ત્રોને ત્યજી માનવ નવાં વસ્ત્રો ધરે

પ્રાણ પણ જૂનાં ત્યજી નવલાં કલેવર ને ધરે         સર્જન …

 

રામ જેવા રામ પણ નિજ દેહ છોડીને ગયા

પૂર્ણ પુરુષોત્તમ મુરારી પારધી હાથે મર્યા            સર્જન …

 

મોત તો ઉંચા જીવનના માર્ગ કેરું દ્વાર છે

ડરવું નહીં ઈશ્વર તણો અમ પર બહુ ઉપકાર છે         સર્જન …

    ====ૐ====

પોષ વદ આઠમ સં. ૨૦૩૬ બુધવાર તા.૧૦-૧-૮૦.

Advertisements

2 responses »

    • આજનાં યુગમાં કદાચ મહત્તમ્ લોકો મૃત્યુ કે બીજાં ફાયદા પ્રાપ્ત કરવાં માટે જ ભગવાનને માને છે, પણ તેમેને ખબર નથી ભગવાન તેમની અંદર જ છે!

      વિસ્તાર પૂર્વક ઉત્તર નહીં આપી શકું અહીં પણ જો તમને રસ પડે તો વિવેકાનંદનું “Complete Works” વાંચજો તમને ઘણાં બધાં પ્રશ્નોનાં ઉત્તર મળશે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s