મારે મનની પતંગ ને ચગાવવી છે

સામાન્ય

મારે મનની પતંગ ને ચગાવવી છે

એને ઊર્મિની દોરીથી બાંધવી છે

 

મેઘના ધનુષ્ય જેવા મનડાના રંગ છે

જુદા જુદા રંગ મહીં પ્રેમના તરંગ છે

એવા રંગીન કાગળથી સજાવવી છે        મારે …

 

સમતાના ચોરસનો ઘાટ મારે આપવો

ચો દિશા જવાના અણસાર ને છે જાણવો

દિલની લાગણીઓને ઉછાળવી છે        મારે …

 

વૃત્તિ કમાન કરી એને લગાવવી

અસ્મિતાના ઢઢ્ઢાથી મારે સજાવવી

એને કલ્પનાનાં વ્યોમે ઉડાવવી છે        મારે …

 

ભક્તિના ગુંદરથી એને ચોંટાડવી

જ્ઞાન કેરી કિન્નાથી સ્થિરતા છે રાખવી

પછી ઈશ્વરના દ્વારે પોંચાડવી છે        મારે …

    ===ૐ===

શુક્રવાર તા. ૨૨-૨-૮૦.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s