આખાય વિશ્વને તું ગતિમાન તો કરે છે

સામાન્ય

(રાગ- ઉગતા નૂતન પ્રભાતે માંગલ્ય ઉર વરસજો …)

 

આખાય વિશ્વને તું ગતિમાન તો કરે છે

ને જડ થયેલ જનને મતિવાન પણ કરે છે

 

કણ કણ રહ્યો છે ઘૂમતો જો પ્રકૃતિયે નાચે

સંધ્યા ઉષા ઋતુનાં ચક્રો ઘુમે છે સાચે

માનવથી દેવ કરવા સ્નેહે ગતિ તું દે છે         આખાય વિશ્વને …

 

થાકે જો માનવી તો શક્તિ પ્રભુ ભરે છે

ને ભાવ પ્રેમ નિષ્ઠા સ્ફુર્તિ બધુંય દે છે

પડતા ઊભાં કરીને ઉત્સાહ તું ભરે છે        આખાય વિશ્વને …

 

અંધારમાં કે એકલ ખૂણે કશુંક કરતા

સૌથી છુપાવી સારું કે માઠું કામ કરતા

કરણી તણો પ્રભુ તું સાક્ષી બની રહે છે         આખાય વિશ્વને …

 

આનંદ પ્રેમ કેરું તું સ્થાન છે સહુનું

મુક્તિ અને ખુશીનું ધામ છે મજાનું

તારા જ ભક્ત કેરો નિવાસ તું બને છે        આખાય વિશ્વને …

 

સર્જન અને વિસર્જન પલકો મહીં તું કરતો

સૌંદર્ય ને સજાવી બદસુરતી ને હરતો

આધાર તું જગતનો તુજ વિણ ન કંઈ ટકે છે        આખાય વિશ્વને …

    ===ૐ===

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s