તત્વજ્ઞાન વિદ્યાપીઠ યોગેશ્વર સ્થાન છે

સામાન્ય

(રાગ – નાચે ઘનશ્યામ આજ વિદ્યાપીઠ ધામમાં … )

 

તત્વજ્ઞાન વિદ્યાપીઠ યોગેશ્વર સ્થાન છે

સંસ્કૃતિ માતાનું વિશ્રામ ધામ છે

 

तत्व નાં પ્રકાશ કિરણ અહીંયા ફેલાય છે

જીવ જગત જગદીશ સંબંધો સમજાય છે

જીવનના કોયડાઓ અહીંયા ઉકેલાય છે        તત્વજ્ઞાન …

 

ज्ञान ની સરિતા યોગેશ્વર રેલાવતા

બાળ ગણપતિ તો નિર્દોષતા વહાવતા

ભાવથી ભવાનીનું મુખડું સોહાય છે            તત્વજ્ઞાન …

 

विद्यापीठ જીવનનું સંગીત વગાડતી

કલા અને વિદ્યાના મર્મને બતાવતી

दादा ના તપનું એ અણમોલું ધામ છે        તત્વજ્ઞાન …

 

સ્વાધ્યાયી જંગમ વિદ્યાપીઠ સ્વરુપ છે

ઘર ઘર ને ગામ ગામ એનાં તો મૂળ છે

યોગેશ્વર પ્રાણ અને दादा સુગંધ છે             તત્વજ્ઞાન …

    ===ૐ===

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s