મનડું ઝંખે રે, તારું દર્શન પામવાં

સામાન્ય

(રાગ- નંદ કુંવર નાનો રે …)

 

મનડું ઝંખે રે, તારું દર્શન પામવાં

 

તારાં તે રૂપ છે બહુ મોઘાં

દેવનેય દુર્લભ રે                        તારું દર્શન …

 

દાન અને તપ કોઈ લેખે ન લાગતાં

વેદથીય ના કળાય રે                   તારું દર્શન …

 

યજ્ઞ યાગ સૃષ્ટિ માં શુધ્ધિ ને આણતાં

પણ તું ના નીરખાય રે                  તારું દર્શન …

 

જોવા હું ચાહુ છું ભક્તિનો રાહ લઈ

એક ભાવ ધારજો રે                      તારું દર્શન …

 

તારેજ માટે પ્રભુ મારે ઘસાવું

સોંપ્યું જીવન સુકાન રે                  તારું દર્શન …

 

વેર ભાવ છોડીને તુજને નીરખવો

સઘળે તું વરતાય રે                       તારું દર્શન …

===ૐ===

વૈશાખ સુદ છઠ, સં. ૨૦૩૬, રવિવાર. તા. ૨૦-૪-૮૦

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s