સમજણ દે સ્વાધ્યાય

સામાન્ય

સમજણ દે સ્વાધ્યાય ભાઈ, સમજણ દે સ્વાધ્યાય

ભણવો નિજ અધ્યાય ભાઈ, સમજણ દે સ્વાધ્યાય

 

ભાંગેલા હૈયાં ને સાંધે, ભાવ તણાં તંતુથી બાંધે

મટતી મનની લાય ભાઈ                    સમજણ …

 

શાસ્ત્રો ના અર્થો સમજાવે, અર્થો ને જીવતરમાં લાવે

જીવન પુલકિત થાય  ભાઈ                સમજણ …

 

માનવ ની કિંમત બતલાવે, સહુમાં પ્રભુનું રૂપ બતાવે

જીવન મુલ્ય શીખાય ભાઈ                    સમજણ …

 

લાચારીને આગ લગાવે, અસ્મિતા કિરણ પ્રગટાવે

સ્વાર્પણ પાઠ શીખાય ભાઈ                સમજણ …

 

ઉંચનીચના ભેદ અહીં ના, સંતાનો એક  પ્રભુના

હરીની શીતળ છાંય ભાઈ                    સમજણ …

    ===ૐ===

વૈશાખ સુદ બીજ, સં.૨૦૩૬, બુધવાર. તા. ૧૬-૪-૮૦

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s