દિલમાં ઈશની પ્રતિષ્ઠા

સામાન્ય

(રાગ- નોખી માટીનાં નોખાં માનવી …)

 

રાખીશ જો એકજ નિષ્ઠા, દિલમાં ઈશની પ્રતિષ્ઠા

તો તો હરિ તને સંભાળશે, ઓ ભાઈ તો તો હરિ તને સંભાળશે

 

મુખથી લઈ નામ તું તો ઈશને પોકારતો

મનમાં શ્રધ્ધા ના તુજને બીજાને ચાહતો

ભાગેડું ભક્તિ તારી છોડી દે ઓ અવિચારી

પ્રભુ ખોળામાં તુજને ધારશે                     ઓ ભાઈ …

 

જીવનમાં કેટલાંયે તોફાનો આવશે

કેટલાયે માનવીઓ નિષ્ઠા ડગાવશે

તોયે તું હિંમત ધરજે શ્રધ્ધાને મજબૂત કરજે

તું તો કસોટી પાર પામશે                        ઓ ભાઈ …

 

લાલચની માયાજાળે તું ના ફસાઈ જાતો

ક્ષણનાં સુખોને ખાતર તું ના ભરમાઈ જાતો

સુખ દુ:ખને ટાળીશ જો તું પ્રભુજીને અપનાવીશતો

જગનો પિતા તને રમાડશે                        ઓ ભાઈ …

 

વ્યભિચારી નિષ્ઠાથી ના ઈશ્વર ખુશી થશે

હૈયાના ભાવ વિના પાસે ના આવશે

અવ્યભિચારીણી ભક્તિ દેશે અનોખી શક્તિ

હરિનાં ચરણોમાં સ્થાન આપશે                     ઓ ભાઈ …

    ===ૐ===

ચૈત્ર વદ અમાસ -પડવો વૈશાખ સુદ, સં. ૨૦૩૬, મંગળવાર, તા. ૧૫-૪-૮૦.

Advertisements

2 responses »

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s