અત્રી વંશજ આવો ગુરુવર

સામાન્ય

ગુરુ પૂર્ણિમા

તમારું મનન એજ મારું કવન હો!

(રાગ- મારું જીવન અંજલિ થાજો …)

 

અત્રી વંશજ આવો ગુરુવર

પાંડુરંગ પધારો

દત્તનો અંશ પધારો ગુરુવર

પાંડુરંગ પધારો

 

મિથ્યા જ્ઞાન મહીં જન બળતા

શાસ્ત્ર તણાં શસ્ત્રે બહુ લડતા

ભાવ પિયુષ પીવડાવો …     ગુરુવર …

 

ભ્રાંત ભક્તિનાં પુર ઉમટતાં

માગણ દીન હીન જન સહુ રડતાં

જ્ઞાન પ્રદીપ પ્રગટાવો …      ગુરુવર …

 

યૌવન માં વૃદ્ધત્વ છવાયું

લાચારી આળસ ધન છાયું

પૌરુષને છલકાવો …         ગુરુવર …

 

સ્વાર્થ તણાં ભૂત જગમાં ભમતાં

એક બીજાને ખાવા મથતાં

શિવ થઈ ભૂત ભગાવો …    ગુરુવર …

 

વિષ ના સાગર માનવ હૃદયો

દ્વેષ ગુફાઓ માનવ નયનો

કરુણા જલ છલકાવો …     ગુરુવર …

 

સંસ્કૃતિને ધર્મ ઉગારો

માનવનું દૌર્બલ્ય નિવારો

ઈશ અવતાર પધારો …        ગુરુવર …

 

દત્તાત્રય સમ જન ઉધ્ધારક

જ્ઞાન ભક્તિને કર્મ ઉપાસક

ત્રિગુણાતીત પ્રભુ આવો …    ગુરુવર …

 

યોગીશ્વર મન ભાવન આવો

યોગેશ્વરના વ્હાલા આવો

અમ જીવન મુસ્કાઓ …        ગુરુવર …

============== ૐ ============

View original post

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s