દાદાજીને પગલે જગત જતું ભાળો

સામાન્ય

(રાગ- આંખ મારી ઉઘડે ત્યાં યોગેશ્વર દેખું …)

 

દાદાજીને પગલે જગત જતું ભાળો

આવ્યો છે એમના તો કામે ઉછાળો

 

દાદાજી તો એકલા ઘર ઘર ઘુમતાં

ગાંડા કહીને લોક હાંસી ઉડાવતાં

એવાના રડવાનાં દિવસોને ભાળો         આવ્યો છે …

 

મુંબઈથી ગુજરાત પગરણ માંડયાં

પછીતો હિમાલયનાં શિખર આવ્યાં

હવેતો કીધો આખા દેશે હુબાળો        આવ્યો છે …

 

દેશ જીતીને વિદેશમાં પહોંચ્યાં

બંધ હ્દય કેરાં દ્વારા ઉઘાડયાં

વ્રજથી વિદેશ ગયો કાન કાળો        આવ્યો છે …

 

દાદાના કામને તો આવી છે પાંખો

નિરખો ઓ કમ ભાગી ખોલીને આંખો    

સ્વાધ્યાય ભરેછે હવે મોટી ફાળો        આવ્યો છે …

 

યોગેશ્વર મલકે છે ગગન ઝરુખે

વ્હાલુડાં દિકરાનાં કારજ દેખે

વામનને આજે વિરાટ નિહાળો        આવ્યો છે …

===ૐ===

વૈશાખ વદ બારસ, સં. ૨૦૩૬, સોમવાર. તા. ૧૨-૫-૮૦.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s