ભગવાન તમારી દુનિયાનાં આ ખેલ તમાશા કેવાં છે?

સામાન્ય

ભગવાન તમારી દુનિયાનાં આ ખેલ તમાશા કેવાં છે?

 

        તમથી સર્જાયેલાં માનવ;

        તમ વાણીને સુણતાં એ નવ;

        છે સ્વાર્થ તણી ચાલે લવલવ;

        ને આસપાસમાં ખેલે વિપ્લવ;

વાદળ કેરી સુતરફેણીનાં સ્વાદ કદી જાણ્યાં છે?             ભગવાન . . .

 

        અહીં નેતાઓ છે બેઢંગા;

        અભિનેતાઓ છે બેઢંગા;

        બગભગતો પણ છે બેઢંગા;

        તકસાધુઓ છે બેઢંગા;

ઊંટડીનાં સૌંદર્ય વિષેનાં ખ્યાલ કદી પિછાણ્યાં છે?        ભગવાન . . .

 

        ઊંચાં ઊંચાં આલય બાંધ્યાં;

        સાથે ગગન ધરા સાંધ્યા;

        નવગ્રહનાં સરનામાં લાદ્યાં;

નજદીકનાં હૈયાનાં સેતુ તોડીને કો સુખ પામ્યાં છે?         ભગવાન . . .

 

        ચોરી ચાલે પ્રભુને નામે;

        રાષ્ટ્ર લુંટાયે સેવા નામે;

        ધર્મ હણાયે ધર્મને નામે;

        લોક મરે છે શોખને નામે;

ચોરોનાં વર્તુળમાં કો’દિ સંતોનાં દર્શન જાણ્યાં છે?        ભગવાન . . .

 

        ફાલ્યું છે કાંટાળું યૌવન;

        થોર તણું જાણે છે ઉપવન;

        જીવનનું ખોવાયું છે કવન;

        પુષ્પોનાં છેદાયાં છે તન;

કંટકનાં ચુંબનથી ક્યાં પ્રેમ પીયૂષ પીવાયાં છે?             ભગવાન . . .

 

        તમ દુનિયાને જોવાનું મન;

        કરશો ના મુદ્દલ હે ભગવન;

        જીવન વિહોણાં ભટકે તન;

        તમને પણ વેચી જીવશે જન;

સાધુ કાજે પ્રગટ થવાનાં વચન નહીં અણજાણ્યાં છે.         ભગવાન . . .

        === ૐ ===

બીજો જેઠ વદ છઠ, સં – ૨૦૩૬, ગુરુવાર. તા. ૩-૭-૧૯૮૦.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s