નિજને ખાતર બહુએ ઘૂમ્યા, ઈશને ખાતર ઘૂમવું છે.

સામાન્ય

નિજને ખાતર બહુએ ઘૂમ્યા, ઈશને ખાતર ઘૂમવું છે;

લોક હ્દયમાં ગીતા રેડી, ઈશનાં વ્હાલાં બનવું છે.

 

મંદિરને વિદ્યાલય બાંધ્યાં, જળાશયોમાં નીર વહાવ્યાં;

કીર્તિ ખાતર સઘળું કીધું, હવે પ્રભુને મળવું છે . . .         નિજને . . .

 

દયા દાનનાં પૂર વહાવ્યાં, સેવાનાં રેલા રેલાવ્યાં;

વાહ વાહ બદલામાં લાધી, હવે પૂજારી થાવું છે . . .         નિજને . . .

 

લાંબાં લાંબાં ભાષણ કીધાં, લોકોનાં દિલડાં પણ જીત્યાં;

પણ વાણી વર્તન છે જુદાં, સાચું જીવન જીવવું છે . . .         નિજને . . .

 

દુનિયા ઝુકશે કોઇ ઝુકાવે, ટોળે ટોળાં પાચાળ આવે;

લોક શક્તિમાં શ્રદ્ધા પ્રેરી, ઈશને મારગ જાવું છે . . .         નિજને . . .

 

દિશા શૂન્ય માનવ અથડાતાં, શાંતિ ખાતર મઢીઓ ગણતાં;

હરિનો મારગ બતલાવીને, હરિને હૈયે વસવું છે . . .         નિજને . . .

        === ૐ ===

બીજો જેઠ વદ દસમ, સં – ૨૦૩, સોમવાર. તા. ૭-૭-૧૯૮૦.

Advertisements

2 responses »

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s