પાર્થ અને પાર્થસારથિ ઉરમાં પધારજો.

સામાન્ય

પાર્થ અને પાર્થસારથિ ઉરમાં પધારજો;

શુદ્ધ થાય મારી મતિ અંધારાં કાઢજો.

 

પૌરુષનાં પાન થાય, વિરતાનાં ગાન થાય;

સ્વાર્પણ ઊભરાઈ જાય હો, દેવાને આવજો . . .             પાર્થ . . .

 

નિર્બળતા ચાલી જાય, શૂરવીરતા આવી જાય;

શ્રદ્ધાનો જન્મ થાય હો, પ્રગટાવવા આવજો . . .             પાર્થ . . .

 

સઘળા સંદેહ જાય, આપસમાં સ્નેહ થાય;

ભક્તિનાં ગાન થાય હો, ગવડાવવાં આવજો . . .            પાર્થ . . .

 

સેવક સંજય જેવાયે કહી દે, છો ને હો રાય;

હિંમત પણ આવી જાય હો, આપવાને આવજો . . .         પાર્થ . . .

 

નીતિ ને ધર્મ હોય, કીર્તિ ને બુદ્ધિ હોય;

આપનો જો વાસ થાય તો, વસવાને આવજો . . .            પાર્થ . . .

        === ૐ ===

બીજો જેઠ વદ, ચોથ, સં ૨૦૩૬, મંગળવાર. તા. ૧-૭-૧૯૮૦.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s