પ્રભુ લીધો છે પંથ મેં તમારો.

સામાન્ય

 

પ્રભુ લીધો છે પંથ મેં તમારો;

મને કે’જો કે તું છે મારો;

પ્રભુ લીધો પંથ તમારો.

 

હું સ્વાર્થ મહીં બહુ રાચ્યો;

ધન વૈભવ જોઈ નાચ્યો;

જગ જંજાળે અટવાયો;

બધું છોડી હું યાચુ સહારો…                         પ્રભુ. . .

 

લલચાવે છો ને પ્રેય;

પણ સુખનો મારગ શ્રેય;

પીને ભક્તિનું પેય;

આવ્યો હું આપ સ્વીકારો…                        પ્રભુ. . .

 

ઈશ મારગ ના છે સહેલો;

નહીં બાળકનાં છે ખેલો;

પણ દોડું હું તો પહેલો;

લઈને હું પ્રભુનાં વિચારો…                        પ્રભુ. . .

 

આવે છે ઝંઝાવાતો;

ને ડગાવવા કંઈ વાતો;

પણ તોયે હું તો ગાતો;

તમ ગુણલા હરિ સ્વીકારો…                        પ્રભુ. . .

રસ્તો છે કંટક છાયો;

પણ દેખી ઈશ પડછાયો;

હું એનાં કામે નાચ્યો;

તમે તારો, મારો કે ઉગારો…                         પ્રભુ. . .

    === ૐ ===

માગસર વદ તેરસ, સં. ૨૦૩૭, શનિવાર. તા. ૩-૧-૮૧.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s