જય જય કૈલાસનાથ દર્શન આપો

સામાન્ય

જય જય કૈલાસનાથ દર્શન આપો,

જય જય કરુણાનિધાન કષ્ટો કાપો.

 

રુંઢમાળ મુંડમાળ કંઠમાં ભુજંગમાળ,

બાળતા કરાળ કાળ મટાવો શાપો…                               જય જય…

 

વાઘાંબર પિતાંબર ધારો છો ચર્માંબર,

વિલસો થઈ દિગંબર બાળો પાપો…                               જય જય…

 

ડમ ડમ ડમરું નિનાદ બાજે છે શંખનાદ,

થૈ થૈ તાંડવનો નાચ ભૈરવ ગાઓ…                                જય જય…

 

અંગે ચોળી ભભૂત નાચો સંગે છે ભૂત,

લાગતાં અમંગલ પણ મંગલ સ્થાપો…                            જય જય…

 

ભાલે છે બીજ ચંદ્ર ઈન્દ્રના તમે છો ઈન્દ્ર,

રક્ષો છો ભક્તોને ટાળો સંતાપો…                                   જય જય…

 

વરદો મુજને પ્રભુ શરણે આવ્યો વિભુ,

જીવનના કલેશ બાળી જ્ઞાન પ્રજાળો…                            જય જય…

    ===ૐ===

ફાગણ સુદ પૂનમ, સં. ૨૦૩૭, શુક્રવાર. તા. ૨૦-૩-૮૧.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s