મારે ગામડે યોગેશ્વર પધારજો રે

સામાન્ય

મારે ગામડે યોગેશ્વર પધારજો રે,

રચ્યું મંદિર એમાં પ્રભુ બિરાજજો રે…                                   મારે…

 

કરી સ્વાધ્યાય જીવનને બદલાવીયું રે,

કીધું નિર્મળ મન એને સ્વીકારજો રે…                                  મારે…

 

જઈ મંદિરમાં મનને ખીલાવશું રે,

પછી મનમાં પ્રભુને પધરાવશું રે…                                      મારે…

 

ગામ આખુંયે પ્રાર્થનામાં આવશે રે,

સંઘ શક્તિને ભાવથી પુકારશે રે…                                      મારે…

 

ઈશ ગામનાં વડીલ એમ માનશું રે,

બધાં કામો પુછીને આરંભશું રે…                                        મારે…

 

રોજ સાંજે ભેળા થઈને આવશું રે,

કીધાં કામોને હિસાબ અમે આપશું રે…                                મારે…

 

નવી ક્રાંતિનો દિવો પ્રગટાવશું રે,

જ્યોત મંદિરથી સઘળે ફેલાવશું રે…                                    મારે…

 

કેન્દ્ર થાશે મંદિર પ્રભુ વિચારનું રે,

લઈ વિચારો ગામ ગામ દોડશું રે…                                       મારે…

    ===ૐ===

ફાગણ વદ બીજ, સં. ૨૦૩૭, રવિવાર. તા. ૨૨-૩-૮૧.

સ્થળ: ભારુંડીમાં (તા. ઓલપાડ,જી. સુરત) યોગેશ્વર ભગવાનનાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા પ્રસંગે (યોગેશ્વર મંદિરમાં).

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s