પાગલોને ગાંડાં લાગે, એવાં પાગલ જુદાં જુદાં.

સામાન્ય

(રાગ- દુનિયા આખી પાગલખાનું…)

 

પાગલોને ગાંડાં લાગે, એવાં પાગલ જુદાં જુદાં;

ધન દોલત કીર્તિને ત્યાગે, એવાં પાગલ જુદાં જુદાં.

 

મોતને લઈ હાથમાં, જે ધ્યેય કાજે દોડતાં;

દેશની આ માટી કાજે, દેહને પણ છોડતાં;

કુરબાની બલિદાનો દઈને, મરતાં પાગલ જુદાં જુદાં…                    પાગલોને…

 

શમા બન્યા ઈશ્વરને ભક્તો, પરવાના થઈને જલતાં;

પ્રભુ પ્રેમની પ્યાલી પીને, મસ્ત બનીને છે ફરતાં;

જગની એ પરવા ના કરતા, ઈશ ભક્તો છે જુદાં જુદાં…                  પાગલોને…

 

સમાજની પશુતાને કાઢી, માનવ પંથે જાનારાં;

સ્નેહ ભાવથી હળી મળીને, રહેવાનું જે કહેનારાં;

અપમાનને પી જઈને જીવનારાં, પાગલ જુદાં જુદાં…                     પાગલોને…

 

એક ગાંડો એવો દીઠો, જેની કોઈ જોડ ના;

સુણવાં આવે થોકે થોકે, લોકો આખાં દેશનાં;

પ્રભુ દિવાનો છે મસ્તાનો, કામો એનાં જુદાં જુદાં…                       પાગલોને…

 

ખુદતો ફરતો ઠામે ઠામે, ધન દોલતને ઠુકરાવે;

એની સાથે લાખો લોકો, ઘર ધંધો છોડી આવે;

ભક્તિ ફેરી ભાવજીવનનાં, એનાં ખેલો જુદાં જુદાં…                      પાગલોને…

 

જો એ ગાંડો તો ઈશ ગાંડો, એની સાથે પ્યાર છે;

એનાં હર કામોમાં મળતી, વિજય તણી વરમાળ છે;

સૌનાં ‘દાદા’ દિલમાં વસતો, એનાં કામો જુદાં જુદાં…                    પાગલોને…

        === ૐ ===

ચૈત્ર સુદ દસમ(બીજી), સં. ૨૦૩૭, મંગળવાર. તા. ૧૪-૪-૮૧.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s