નહીં ફાવે.

સામાન્ય

અમોને મારનારાંઓ નહીં ફાવે નહીં ફાવે,

જગતનાં કોઈ પણ શસ્ત્રો નહીં ફાવે નહીં ફાવે.

 

અમે સંતાન અમૃતનાં અમર થઈ જગમાં જીવવાના,

ઘૂરકતા ઝેરનાં સાગર નહીં ફાવે નહીં ફાવે.

 

ભરીશું અંજલિ તે મોતની જે મારવાં ચાહે,

હજમ કરશું અમે એને નહીં ફાવે નહીં ફાવે.

 

અમે પડીયે ને આખડીયે છતાં આગળ છે વધવાના,

જતાં અટકાવનારાંઓ નહીં ફાવે નહીં ફાવે.

 

નથી આ દેહની પરવા એ જન્મો જન્મ મળવાનો,

અમર આત્માને હણનારા નહીં ફાવે નહીં ફાવે.

 

પ્રભુ અમરત્વનો સિંધુ  મનુજ એનું જ છે બિંદુ,

પ્રભુનાં ને ભરખનારા નહીં ફાવે નહીં ફાવે.

 

અમારા રાહ પર કંટક બની પથરાઈ જાનારાં,

અમોને રોકવા ચાહે નહીં ફાવે નહીં ફાવે.

 

જો આવે મોત મળવાં કાજ તો મૈત્રી કરી લઈશું,

જો દુશ્મન થઈને આવે તો નહીં ફાવે નહીં ફાવે.

        ===ૐ===

વૈશાખ વદ દસમ, (મારો જન્મદિવસ), સં. ૨૦૩૭, શુક્રવાર. તા. ૨૯-૫-૮૧.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s