જીવવું તમારે કારણ, મરવું તમારે કારણ.

સામાન્ય

આખરે મેં જાણી લીધું, મુજ જીંદગીનું કારણ;

જીવવું તમારે કારણ, મરવું તમારે કારણ.

 

મારાં જ આજ મુજને, લઈ બાથમાં ભીડે છે;

હસતાં દીધેલ ડંખો, દિલમાં બહુ પીડે છે;

કંટકને પુષ્પ કરતાં, જાણી લીધુ મેં કારણ…                 જીવવું …

 

ગભરાઈ જાતો હું તો, જોઈ તમાશા જગનાં;

શરમાઈ જાતો અવળાં, કામોને જોઈ જનનાં;

સમજણ દીધી તમે જે, સહુ પાપ કેરું મારણ…               જીવવું …

 

સામે પ્રવાહ વહેવું, એની મજા જુદી છે;

ને ધ્યેય કાજ મરવું, એની ખુશી જુદી છે;

અગવડ મહીં ઝઝૂમવું, કાઢી લીધું  મેં તારણ …              જીવવું …

 

કારણ વગર આ લોકો, કારણ ઊભાં કરે છે;

ને કારણોની જાળે, સપડાઈને મરે છે;

કારણ વગર છે ગમવું, સમજાવ્યું આપે કારણ…             જીવવું …

 

ગુંચવણ ભરેલ મનની, મૂંઝવણ તમે ઉકેલો;

તમ વિણ હું અટકું, ક્યાં જઈ છું માર્ગને ચુકેલો;

સોંપી દીધું જીવનને, ઉતરી ગયું છે ભારણ…                 જીવવું …

        ===ૐ===

જેઠ સુદ નોમ, સં. ૨૦૩૭, ગુરુવાર. તા. ૧૧-૬-૮૧.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s