ગૌરી સુત ગણપતિ ગજાનન આવોને.

સામાન્ય

ગૌરી સુત ગણપતિ ગજાનન આવોને,

કરવાં સારાં કામો કૃપા વરસાવોને.

 

સુંદર જીવન જીવવા કાજે, શુભ કામો છે આચરવાં;

સારાં કામો કરવા, પ્રભુજી તમને આરંભે સ્મરવા;

હર પલને શુભ કરવા, મતિ શુભ આપો ને…                  ગૌરી સુત …

 

રિદ્ધિ સિદ્ધિ ચરણ પખાળે, પણ મુખ મરડી છો બેઠા;

મૂષક સમી ચંચળતા દાબી, શાંત બનીને છો બેઠા;

અંકુશ દુવૃત્તિ પર, સુવૃત્તિ આપો ને…                           ગૌરી સુત …

 

ઝીણી નજરે સઘળું જોતાં, કાન થકી સઘળુ સુણતાં;

વાતો સૌની ઉદર સમાવી, સૌને પોતાનાં કરતાં;

ડગ ભરતા સમજીને, ધીરજ શીખવાડો ને…                  ગૌરી સુત …

 

આખો દાંત બતાવે શ્રદ્ધા, અર્ઘો જ્ઞાન તણો શોભે;

શ્રદ્ધા વિણ પ્રગતિ નવ થાયે, થોડું જ્ઞાન હશે ચાલે;

જ્ઞાન અને શ્રદ્ધાનું, મિલન સમજાવો ને…                     ગૌરી સુત …

 

વરવું લાગે રૂપ તમારું, પણ અંતર મધુરું કરતાં,

ઈશને મારગ જાનારાને, અભય તમે સ્નેહે દેતા,

દુર્જનતાને દબાવીને, સદ્ગુણ ખીલવો ને…                   ગૌરી સુત …

    ===ૐ===

ભાદરવા સુદ પાંચમ(ઋષિ પંચમી), સં. ૨૦૩૭, ગુરુવાર. તા. ૩-૯-૮૧.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s