ગીતો સ્ફુરે છે દિલમાં રે પાંડુરંગનાં રે,

સામાન્ય

ગીતો સ્ફુરે છે દિલમાં રે પાંડુરંગનાં  રે,

એના થાવાની હૈયામાં ઝંખના રે…                     ગીતો …

 

એની વાણીમાં અમૃતને પામવાં  રે,

ખુદ પી ને બીજા ને પીવડાવવાં રે…                   ગીતો …

 

બની મારુતિ દરિયા ઓળંગવા રે,

ભોગ સ્થાનોમાં યોગેશ્વર સ્થાપવા રે…                ગીતો …

 

જગે ભાવ તણાં સામ્રાજ્ય સ્થાપતાં  રે,

વળી નિરાશા મૂઢતાંને બાળતાં  રે …                   ગીતો …

 

દિલના ઝેરી સમંદર ઉલેચવાં  રે,

કાલી નાગો વિકારોના નાથવાં રે …                     ગીતો …

 

ઘોષ ગુંજે છે રુદિયાના ગુંબજે  રે,

એના પડઘા તો વિશ્વ મહીં બાજતા રે …                ગીતો …

 

શબ્દ દાદાનાં ગીતો થઈ નાચતાં  રે,

બની ભાવપૂર્ણ ગીતો એ રાચતાં  રે …                  ગીતો …

    ===ૐ===

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s