હામ જાગી છે દિલમાં રે, જગતને બદલવાની.

સામાન્ય

હામ જાગી છે દિલમાં  રે, જગતને બદલવાની;

અમે જાણ્યું કે જીવન છે, પ્રભુ દીધેલ ફૂલદાની.

 

હૈયે સંસ્કૃતિનો નાદ, મુખે ગીતા સંવાદ;

થઈ સાધન પ્રભુનું  રે, આ દુનિયા પલટવાની…              હામ જાગી છે …

 

કાઢી નિરાશા ભૂત, બાળી ખોટાં કરતૂત;

આશ જ્યોતે દિપાવવી છે, આ નવલી જીંદગાની…           હામ જાગી છે …

 

અમે બદલીશું કાળ, છો ને લાગે વિકરાળ;

પ્રભુ પ્રેમને જગાડીને, બતાવશું ખાનદાની…                   હામ જાગી છે …

 

નથી જીવન એ શ્વાસ, એમાં ભરવો ઉલ્લાસ;

વાત બુદ્ધિથી જાણવી  રે, પછી એને માનવાની…            હામ જાગી છે …

 

લીધી હાથમાં મશાલ, કીધું તિલક છે ભાલ;

ધ્યેય કાજે તો આપવી  રે, જીવનની કુરબાની…              હામ જાગી છે …

 

બન્યા યોગેશ્વર આશ, અને દાદા વિશ્વાસ;

મળી બુટી અમોને  રે, જીવન સુધારવાની …                   હામ જાગી છે …

            ===ૐ===

આસો વદ બીજ, સં. ૨૦૩૭, ગુરુવાર. તા. ૧૫-૧૦-૮૧.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s