ગીતા યોગેશ્વર લઈ સાથમાં.

સામાન્ય

ગૌરવનાં  ગીતો ગજાવવાં જી રે,

હીનતાનાં પાપોને બાળવાં જી રે,

શ્રદ્ધાનું ગાવું છે ગાન,

ગીતા યોગેશ્વર લઈ સાથમાં.

 

નિજનાં ગૌરવને પિછાણવું જી રે,

    ઈશનો છું અંશ એમ માનવું જી રે,

    ખુદની શક્તિનું ધરી જ્ઞાન…                        ગીતા…

 

માનવનું ગૌરવ વધારવું જી રે,

    સદગુણનું દર્શન તો પામવું જી રે,

    છોડીને મિથ્યા અભિમાન…                        ગીતા…

 

સૃષ્ટિ  ગૌરવ ગીત ગુંજવું જી રે,

    ઈશનું સંગીત ત્યાંથી સુણવું જી રે,

    કરવું નિર્દોષતાનું સ્નાન…                          ગીતા…

 

ઈશનું ગૌરવ દિલે રાખવું જી રે,

    સંસ્કૃતિનું સ્નેહપાન માણવું જી રે

    જાળવવું એનું સન્માન…                            ગીતા…

 

પાંડુરંગ સઘળું સમજાવતાં જી રે,

    અસ્મિતા ગૌરવ શીખવાડતા રે,

    શીખવાડે જીવનનાં પાઠ…                           ગીતા…

        === ૐ‌===

પોષ વદ બીજ, સં. ૨૦૩૮, સોમવાર. તા. ૧૧-૧-૧૯૮૨.

2 responses »

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s