આ નવરાત્રીનાં નોરતાં મા આવો ને.

સામાન્ય

(રાગ – મા પાવા તે ગઢથી ઉતર્યાં, મા કાળી રે…)

 

 

આ નવરાત્રીનાં નોરતાં મા આવો ને,

સંસ્કૃતિ કરે પોકાર માડી આવો ને …

 

 

આ જોબનીયું ઘરડું થયું મા આવો ને,

પૂરવાને એમાં પ્રાણ માડી આવો ને.

 

 

અહીં કંગાલી ખૂબ નાચતી મા આવો ને,

વૈભવ દેવાંને કાજ માડી આવો ને.

 

 

બધે મૂઢતા બહુ નાચતી મા આવોને,

દેવાં વિદ્યાનાં દાન માડી આવો ને.

 

 

અહીં મહિષાસુર ખૂબ નાચતાં મા આવો ને,

કરવાં ચંડ મુંડનો નાશ માડી આવો ને.

 

 

ષડ રિપુ જગતને બાળતા મા આવો ને,

જીવનને ખીલવવા કાજ માડી આવો ને.

 

 

તમે વિધ વિધ રૂપે શોભતાં મા આવો ને,

દુર્ગા અંબા થઈ આજ માડી આવો ને.

 

 

અમે કામ કરશું આપનાં મા આવો ને,

કરજો શક્તિ સંચાર માડી આવો ને.

    ===ૐ===

ભાદરવા સુદ છઠ, સં. ૨૦૩૭, શુક્રવાર. તા. ૪-૯-૮૧.

Advertisements

One response »

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s