પ્રાણ બની સંચરતો જાજે

સામાન્ય

પ્રાણ બની સંચરતો જાજે… (૨)

અસ્તિત્વ કાજે જીવતા દેહો, ચેતન થઈ ને રમતો જાજે…             પ્રાણ બની…

 

માનવ જીવનનાં ખંડેરો, પાપ તણા જામ્યા છે ઢેરો;

પાપ તણા પંકે પંકજ થઈ, ફોરમ તારી દેતો જાજે…                    પ્રાણ બની…

 

જનસેવા ના પૂર્ણ છે ધર્મ, એનો સાચો જાણવો મર્મ;

સેવા લઈ જન દૂબળા થાશે, અસ્મિતાને જગાવી જાજે…              પ્રાણ બની…

 

સમાજ સેવામાં ના શ્રેય, સમાજ પરિવર્તન ધ્યેય;

માગે તે દેવું એમ નહીં, પણ જરુરી તે વણમાગ્યું દેજે…               પ્રાણ બની…

 

સોજો ચઢયો છે ધર્મને એવો, તેથી લાગે ફુલ્યો ફુલ્યો;

ધર્મ તણું સાચું કૌવત થઈ, સ્વાસ્થ્ય બનીને ચમકી જાજે…         પ્રાણ બની…

 

સંસ્કારોનું કરવું ઘડતર, સંસ્કૃતિનું કરવું ચણતર,

પાંડુરંગ પ્રસાદી લઈને, વિશ્વ મહીં તું વહેંચતો જાજે…                   પ્રાણ બની…

            ===ૐ===

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s