મોત આવે તો એનો સ્વીકાર કરજે.

સામાન્ય

મોત આવે તો એનો સ્વીકાર કરજે,

દૂત ઈશનો છે એનો સત્કાર તું કરજે.

 

નામ એનું વિનાશ કરતું વિકૃતિ નાશ,

તોડી પુરાણું કરતું એ નૂતન વિકાસ,

નથી દુશ્મન તું મૈત્રી સ્વીકાર કરજે…               મોત…

 

નામ સાથે તો સદ્ગુણ દુર્ગુણ લાગતાં,

વળી દુર્ગુણને માનવ કદી ન ભૂલતાં,

નવાં દેતું કલેવર ન દુ:ખ ધરજે…                    મોત…

 

ભાર દુ:ખોનો ખેંચી જીવન રડતું,

અને મોત કેરી છાયાથી ખૂબ ડરતું,

થાક્યા પાક્યા નો વિસામો એમ ગણજે…        મોત…

 

મોત મારે ન આતમને દેહ તો મરે,

અને આતમને જગદંબા અંકે ધરે,

દેશે શક્તિ નવી માત એને ખરે…                   મોત…

 

છોને ક્ષણભર ની જીંદગી તું જીવી જજે,

બની વીજળી તું પલભર પણ ચમકી જજે,

રાહબર તું તો મારગ ભૂલ્યાનો થજે…              મોત…

    ===ૐ===

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s