તેથી આજ ખીલી છે વસંત.

સામાન્ય

આજ ખીલી છે વસંત,

    જીવનમાં આજ ખીલી છે વસંત.

એક મળ્યા છે સંત,

    તેથી આજ ખીલી છે વસંત.

 

માગણથી માલિક બનાવ્યા, લાચારીનાં રાહ બતાવ્યા,

દુર્બલ મન નો અંત…                                                   તેથી…

 

ચેતન પૂરતો ધર્મ બતાવ્યો, સ્ફુર્તિ શક્તિ તેજ એ લાવ્યો,

હૈયે ભાવ રમંત…                                                         તેથી…

 

ઐક્ય તણા દોરે સહુ બાંધ્યાં, જનને ઈશ સંસ્કારો લાદ્યા,

સંસ્કૃતિ નીર વહંત…                                                    તેથી…

 

યૌવન શક્તિ નીરને બાંધ્યાં, જ્ઞાન ભક્તિને કર્મથી સાંધ્યા,

ધર્મ કર્યો જીવંત…                                                        તેથી…

 

જીવન વનથી ઉપવન કીધું, પાંડુરંગી પીણું દીધું,

આણ્યો દુ:ખનો અંત…                                                  તેથી…

    ===ૐ===

અષાઢી બીજ(અષાઢ સુદ બીજ), સં. ૨૦૩૮, બુધવાર. તા. ૨૩-૬-૮૨.

(થળી માં રચ્યું.)

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s