સંસ્કૃતિની વાતો ઘૂમતી જાય.

સામાન્ય

(રાગ – ઘૂમતો ઘૂમતો જાય, આજ માનો ગરબો ઘૂમતો જાય)

 

ઘૂમતી ઘૂમતી જાય, સંસ્કૃતિની વાતો ઘૂમતી જાય;

ઘર ઘર ગામ ગામ જાય. . .                             સંસ્કૃતિની. . .

 

ભૂલેલો ઈશ પંથ પાછો બતાવતી;

જીવનનું ભાવગીત એ તો વગાડતી;

ઠામ ઠામ ગાતી જાય. . .                                સંસ્કૃતિની. . .

 

ભૂખ્યાં છે પેટ અને ભૂખ્યાં છે રુદિયા;

ખાલી છે માથાં વિચારો ભૂલાયેલા;

દૈવી વિચાર દઈ જાય. . .                                સંસ્કૃતિની. . .

 

નિર્ધન ધનિકોને સાથે બેસાડતી;

જ્ઞાની અજ્ઞાનીની મૈત્રી કરાવતી;

અસ્મિતા ભાવ દઈ જાય. . .                           સંસ્કૃતિની. . .

 

ગરબો આનંદ તણો થઈને એ ઘૂમતી;

ઘર ઘરમાં મસ્તી થઈ એ તો છે ઝૂમતી;

દાઝેલાં દિલ ખીલી જાય. . .                            સંસ્કૃતિની. . .

 

કાનાનું ગાન ગીતા ગૌરવ વધારતી;

જોમવંત ઉપનિષદ જીવન સમજાવતી;

વેદોનાં સુર સંભળાય. . .                                સંસ્કૃતિની. . .

 

પાંડુરંગ દાદા એ સંસ્કૃતિ ધામ છે;

સ્વાધ્યાય એ સંસ્કૃતિનું વિશ્રામ સ્થાન છે;

તેથી એ ખીલતી જાય. . .                                સંસ્કૃતિની. . .

            === ૐ ===

અધિક આસો સુદ બારસ, સં ૨૦૩૮, ગુરુવાર. તા. ૩૦-૯-૮૨.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s