પ્રભુથી આવું ના સહેવાય.

સામાન્ય

(રાગ – ભાઈ મારે કરવો છે સ્વાધ્યાય…‌)

 

પ્રભુથી આવું ના સહેવાય… (૨) … ટેક

 

ચૌદ ભુવનનાં રચનારની આંખે જળ ઊભરાય,

એનું ઉત્તમ સર્જન માનવ આવો પાપી થાય…                        પ્રભુથી… (૨)

 

ખીલતી શૈશવ કળીને જ્યારે દુર્ગુણ કીડા ખાય,

સંસ્કારોથી વંચિત બચપણ કંટક સમ થઈ જાય…                 પ્રભુથી… (૨)

 

રસ ભરપૂર યુવાની જ્યારે કસ હીન થઈ રોળાય,

બળતી ગીતા રડતી સીતા તોય ન દિલ દુખાય…                    પ્રભુથી… (૨)

 

જામ મહીં જોબન છે ડુબ્યું દામ મહીં વેચાય,

ધર્મ અને સંસ્કૃતિ વેચે તોયે નહીં લજવાય…                         પ્રભુથી… (૨)

 

ઘડપણ ખાલી ખાલી દિસતું નિરાશા દેખાય,

જીવન ભાર થકી ઉગડું થઈ મોત મુખે હોમાય…                     પ્રભુથી… (૨)

 

તત્વજ્ઞાનની મોટી વાતો જીવનમાં ન જણાય,

ધર્મ ધુરંધર પંથ બનાવી વાડા કરતાં જાય…                          પ્રભુથી… (૨)

 

ડાળીને જળ સિંચન કરતા મૂળ સમૂળ ખવાય,

વૈદીક ધર્મ ડુબાડી સાચો ઈશનાં વેરી થાય…                         પ્રભુથી… (૨)

        ===ૐ===

માગસર સુદ બીજ (નરસિંહ મહેતા જયંતિ), સં. ૨૦૩૯, શુક્રવાર. તા. ૧૭-૧૨-૮૨.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s