બહુજન હિતના કાજમાં.

સામાન્ય

(રાગ – નટવર નાનો રે, કાનો રમે છે મારી કેડમાં…)

 

રણછોડ આવીયા રે, મથુરા છોડી દ્વારીકામાં;

સંબંધી મારીયા રે, બહુજન હિતના કાજમાં.

 

સોળ સોળ વાર તમે દુશ્મન હરાવીયો,

વીરતાના તેજ પુંજ રે…                                બહુજન…

 

ધરણીનાં રાજ્ય બધાં ચરણોને ચૂમતાં,

તોય ના સ્વીકારતા રે…                               બહુજન…

 

કાળયવન જેવાને યુક્તિથી મારીયા,

યાદવને રક્ષનાર રે…                                   બહુજન…

 

સહુનાં કલ્યાણ કાજ અપયશને વ્હોરીયો,

પોતાની જીદ છોડી રે…                               બહુજન…

 

ધર્મ સ્થાપનાનું ધામ દ્વારકા બનાવીયું,

કૌરવ સંહારીયા રે…                                    બહુજન…

    === ૐ ===

સં. ૨૦૩૮, મે ૧૯૮૨.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s