પૂજારી ચાલો.

સામાન્ય

(રાગ – ધ્યાન એનું ક્યાંથી લાગે ભગવાનમાં…)

 

‘યોગેશ્વર કૃષિ’ મહીં પૂજવા,

પૂજારી ચાલો,

યોગેશ્વર કૃષિ મહીં પૂજવા.

 

છોને અણજાણ તોય થઈશું સૌ ભોમિયા,

ખોળીશું ભેળા થઈ જીંદગીના કીમિયા,

કોયડા જીવનના ઉકેલવા…                                      પૂજારી ચાલો…

 

સામૂહિક ખેતીનો હેતુ અહીં છે નહીં,

ધરવી શક્તિ ઈશને એવો ઉદ્દેશ્ય અહીં,

શક્તિ ભક્તિમાં પલટાવવા…                                  પૂજારી ચાલો…

 

નાણાંની લેવડ દેવડની કંઈ વાત નથી,

કર્મ કર્યે જાવું પણ ફળની કંઈ આશ નથી,

ત્યાગ ભાવનાને ખીલાવવા…                                  પૂજારી ચાલો…

 

નિજના કૌશલથી છે ઈશ્વરને પૂજવા,

થાવું પૂજારી ના બનવું છે વેઠીયા,

કર્મનાં કુસુમો ચઢાવવા…                                        પૂજારી ચાલો…

 

ખેતર આ દેહ બને ઈશ્વર ખેડૂત થાય,

દૈવી ગુણોનાં બીજ જીવન માંહી વવાય,

ગીતાની વાતો વાગોળવા…                                     પૂજારી ચાલો…

 

છોડ મહીં ઈશ્વરને જોવાના કોડ છે,

પાકેલો મોલ મહીં હસતો રણછોડ છે,

પાંડુરંગ દિલને હસાવવા…                                       પૂજારી ચાલો…

    ===ૐ===

કારતક વદ નોમ, સં. ૨૦૪૦, સોમવાર. તા. ૨૮-૧૧-૮૩.

 

(બગલીયા – તા. છોટા ઉદેપુર (પાણીગેટ-પાવી તાલુકાના ભાઈઓ ત્યાં કામ કરે છે માટે (પાવી) જેતપુર તાલુકો) માં કારતક વદ ૧૧ સં. ૨૦૪૦ બુધવારે “યોગેશ્વર કૃષિ”ના મુહૂર્ત પ્રસંગે રચેલું ભાવગીત.)

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s