ડાકોરનો નાથ આજે મનમાં હરખાય છે.

સામાન્ય

ડાકોરનો નાથ આજે મનમાં હરખાય છે,

યાત્રીકો જોઈ એનું મુખડું મલકાય છે…                                  ડાકોરનો…

 

    કીધો બોડાણે સંગ,

    બદલ્યો ભક્તિનો રંગ,

આજે ભક્તિનું રૂપ અહીં સાચું જણાય છે…                             ડાકોરનો…

 

    એની મોટી મોટી આંખ,

    શોધે પુત્ર લેવા કાખ,

આજે મળશે કો એનાં તેથી નયણાં રેલાય છે…                        ડાકોરનો…

 

    કરે બંસીનો નાદ,

    મટે મનના વિષાદ,

એની ગીતાનું ગાન “દાદા” જગમાં લઈ જાય છે…                      ડાકોરનો…

 

    અહીં ગોમતીનો ઘાટ,

    મતિ પામે અહીં ઘાટ,

એવી દૈવી બુદ્ધિમાં તો કહાનો છુપાય છે…                               ડાકોરનો…

 

    કોઈ કહે રણછોડ,

    કોઈ શ્યામ ચિત્તચોર,

વળી પાંડુરંગ નામે એ જગમાં પૂજાય છે…                                ડાકોરનો…

 

    આવ્યા સ્વાધ્યાયી આજ,

    એની યાત્રા ને કાજ,

નહીં માફી પણ પાપની કબૂલાત થાય છે…                              ડાકોરનો…

 

    કરે સાચો પુરુષાર્થ,

    એવો ખોળે હરિ પાર્થ,

જુવો ‘પાંડુરંગ’ પ્રેરણાથી પાર્થ ઊભા થાય છે…                         ડાકોરનો…

    ===ૐ===

પોષ સુદ નોમ, સં. ૨૦૪૦, ગુરુવાર. તા. ૧૨-૧-૮૪.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s