મુક્તક

સામાન્ય

: મુક્તક :

 

અહંકારે કીધું ઘર્ષણ, અપેક્ષાએ ધજા બાંધી;

જમાનાના સંબંધોને, ઉપેક્ષાની દશા લાધી.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s