વિશ્વ સહેતુ’તું.

સામાન્ય

વિશ્વ સહેતુ’તું કળિયુગના જુલમો સિતમ,

નાથ કેરાં નયનોમાં છવાયો તો ગમ.

 

નવરાત્રી હતી વળી સપ્તમી હતી,

સાધના શક્તિ કેરી તો ઘર ઘર થતી,

સપ્ત ઋષિઓ પ્રગટ્યા તે દિ થૈ પાંડુરંગ…              વિશ્વ સહેતુ’તું…

 

યુવાશક્તિનાં પૂર ભમે થઈ ગાંડાતુર,

કરે સંસ્કારો ચૂર બનીને ભસ્માસુર,

સુણી પાંડુરંગી  સૂર એને આવી શરમ…               વિશ્વ સહેતુ’તું…

 

કરે સહુએ બકવાદ વાત વાતમાં વિવાદ,

ઘરે ઘરમાં વિખવાદ થાય સઘળાં બરબાદ,

કરી ગીતા સંવાદ કીધું વિષનું શમન…                વિશ્વ સહેતુ’તું…

 

કર્યો જનનો સંયોગ વળી ઈશ સાથે યોગ,

તેથી અભિનવ પ્રયોગ કીધા કાઢ્યો વિયોગ,

ભાવ કેરો વિનિયોગ કરી ખીલવ્યાં સુમન…         વિશ્વ સહેતુ’તું…

 

આપ આવ્યા ન હોત વાર થઈ ગઈ જો હોત,

ધર્મ સંસ્ક્રૃતિના પ્રાણ તાળવે ચઢેલ હોત,

આપે આવી અમાવસને કીધી પૂનમ…                વિશ્વ સહેતુ’તું…

    ===ૐ===

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s