સુંદર મળ્યું મહાલય.

સામાન્ય

સુંદર મળ્યું મહાલય રહેતાં ન આવડ્યું,

પરિવારની મધુરપ પીતાં ન આવડ્યું.

 

છોને ઊણપ છતાંયે મિત્રો બહુ મળ્યાં,

પુષ્પો પ્રણયનાં દીધાં લેતાં ન આવડ્યું.

 

આદત છે સાચું મોં પર કહેવાની આપને,

સાચું કહે બીજા એ સહેતાં ન આવડ્યું.

 

સૌંદર્યની સજાવટ આ દેહની કરી,

મનને સજાવવાનું બિલકુલ ન આવડ્યું.

 

ફુરસદ મહીં પ્રભુએ માનવ શરીર ઘડ્યું,

એની પ્રતીતી કરતાં તમને ન આવડ્યું.

 

આવડે છે સઘળું એ ગર્વમાં ફર્યાં,

પોતીકા પારકાંને કરતાં ન આવડ્યું.

    ===ૐ===

ફાગણ વદ આઠમ,સં. ૨૦૪૧, ગુરુવાર. તા. ૧૪-૩-૮૫.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s